URBAN TOURISM AS A CHANCE OF TOURISM DEVELOPMENT OF KRAGUJEVAC

Authors

  • Milena Podovac University of Kragujevac, Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja, Serbia

DOI:

https://doi.org/10.5937/bizinfo1602001P

Keywords:

Urban tourism, city, destination, Kragujevac, tourism offer

Abstract

The subject of analysis is the urban tourism as an important segment of the tourist offer. The paper analyzes the potential for urban tourism development development of Kragujevac. Based on the analysis of resources, which are essential for the development of urban tourism,  in the conclusion are derived guidelines for improving the image of the city of Kragujevac as a tourist destination.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Azizi, A., 2011. Investigating the Aspects of Urban Tourism in Developing countries (With particular reference to Kohgoliyeh and Boyer Ahmad Province in Iran). Journal of American Science, 7(5), 892-895.

Бјелановић, Д., Димитровски, Д., Илић Чантрак, Т., 2012. Стање и правци развоја туристичког производа града Крагујевца. Економика. 58 (4), 106-117.

Веселиновић, П., Макојевић, Н., 2015. Стање и тенденције у развоју економских активности на подручју града Крагујевца. Тематски зборник Стање и перспективе економског развоја града Крагујевца, Економски факултету у Крагујевцу, 3-26.

Вујко А., Гајић, Т., 2013, Конверзацијска функција туризма као генератор економског развоја дестинација. Часопис из области економије, менаџмента и информатике БизIнфо, 1-12.

Gârbea, R. V., 2013. Urban tourism between content and aspiration for urban development. Management & Marketing, 11(1), 193-201.

Goeldner, C., R. & Ritchie, J., R.,B., 2003, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & Sons, New York.

Град Крагујевац, 2011. Стратегија одрживог развоја града Крагујевца 2012-2017. Крагујевац.

Град Крагујевац, 2009. Локални еколошки акциони план града Крагујевца за период 2010-2014. Крагујевац.

Ивановић, С., Алкиер, Р., Милојица, В. 2015. Development Perspectives of City Tourism Offer of Rijeka. Прва међународна конференција из области туризма и хотелијерства "SITCON-2015", 25.09.2016., 58-64.

Jansen-Verbeke, M., 1986. Inner-City Tourism: Resources, Tourists and Promoters. Annals of Tourism Research, 13 (1), 79-100.

Јерковић, С., Тодоровић, М. 2010. Урбани туризам на прагу 21. века. Гласник Српског географског друштва, Свеска XC, бр.1, 307-332.

Јовичић, Д., Ивановић, В., 2008. Туристичке регије света. ТонПлус, Београд.

Law, C. M., 2002. Urban Tourism: The Visitor Economy and the Growth of Large Cities. Continium.

Миленковић, С., Бошковић, Н., 2014. Обликованње Крагујевца као туристичке дестинације. Тематски зборник Стање и перспективе економског развоја града Крагујевца. Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, 119-129.

Министарство трговине, туризма и услуга Републике Србије., 2005. Стратегија развоја туризма Републике Србије – први фазни извештај.

Службени лист града Крагујевца, 2010. Просторни план града Крагујевца. Крагујевац.

Franklin, A., 2003. Tourism. An Introduction, SAGE Publications, London.

Wilks, J. & Page, J.P., 2003. Managing Tourist Health and Safety in the New Millenium. Elsevier Scinece Ltd.

Републички завод за статистику, Статистички годишњак. [online] Доступно на: <http://webrzs.stat.gov.rs/> [Датум приступа 15.10.2016.].

Туристичка организација града Крагујевца, [online] Доступно на: <http://gtokg.org.rs/srb/> [Датум приступа 18.10.2016.].

Downloads

Published

2016-12-29

How to Cite

Podovac, M. (2016). URBAN TOURISM AS A CHANCE OF TOURISM DEVELOPMENT OF KRAGUJEVAC. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 7(2), 1–13. https://doi.org/10.5937/bizinfo1602001P