Reflection of improvement of business processes on business success of the company

Authors

  • Kristina Cvetković Academy of Professional Studies South Serbia, Business School Blace, Serbia
  • Marina Jovović Academy of Professional Studies South Serbia, Business School Blace, Serbia

DOI:

https://doi.org/10.5937/bizinfo2102183C

Keywords:

organizational change, business process improvement, profitability, business success

Abstract

Improving the business process presents an organizational change that glorifies success in the company. In today's uncertain business, the starting point for success is the implemented decision on improving business processes in the company. By implementing advanced business processes, business success is multiplied and recorded. Organizational change through the use of improved business processes such as: use of by-products, reengineering, new technical solutions, robotics and others in business results in reduced prices, better products, more adequate analysis and improved business success. Synergy of implemented organizational changes in business results in efficiency, profitability and duration of business. The obtained research results confirm that business innovation results in improved business operations.    

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bogićević-Milikić, B. (2017). Menadžment ljudskih resursa. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog falulteta u Beogradu.

Coulter, M. (2010). Strategijski menadžment na delu. Data status.

Cvetković, K., & Jovović, M. (2018). Unapređenje poslovnog procesa reinženjeringom kao koncept doprinosa poslovnom uspehu. Ekonomija: teorija i praksa, 11(3), 18-35. https://doi.org/10.5937/etp1803018C

Cvetković K. & Jovović M. (2019). Glorifikovanje unapređenja poslovnih procesa kao bazičnost razvojnih mogućnosti preduzeća. U: VII Međunarodna konferencija: Modeli razvoja iskustva drugih i naše mogućnosti (str. 226-237). Evropski univerzitet Brčko distriht i Evropski univerzitet Kallos Tuzla.

Cvetković, K. (2010). Menadžment u globalizaciji i poreklo globalnog biznisa. BizInfo (Blace), 1(1), 83-95.

Cvetković, K. (2010). Strategijsko prilagođavanje promenama u okruženju i formula uspeha preduzeća. U: VI majska konferencija o strategijskom menadžmentu sa međunarodnim učešćem (str. 367-376). Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru.

Cvetković, K. (2014). Koncepcija instrumenata strateškog upravljanja. Visoka poslovna škola strukovnih studija Blace.

Cvetković, K. (2019). Multiplikacija uspeha u međunarodnom poslovanju preko unapređenja poslovnog procesa – doktorska disertacija. Fakultet za ekonomiju i inžinjerski menadžment u Novom Sadu.

Cvetković, K. (2021). Multiplying the effects of the decision to implement business process improvement. In: 3rd International scientific-practical conference on circular and bioeconomy (pp. 434-447). School of Engineering Menagement Belgrade.

Cvetković, K., & Redžic, M. (2021). Koncept uspešne strategije kao baza uspeha mini sušara za voće u ruralnim sredinama. U: 24 međunarodna DQM konferencija “Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću” (157-164). DQM Centar.

Denić, S., Premović, J., & Cvetković, K. (2013). Specifičnosti u obezbeđivanju izvora finansiranja za sector malih i srednjih preduzeća u Srbiji. BizInfo (Blace), 4(1), 53-65.

Grandov Z. & Stankov B. & Đokić M. (2013). Primena statističke metode linearanog trenda na izračunavanje vrednosti ulaznih tokova SDI u Srbiji i Hrvatskoj. EMC Review, 3(2), 164–178.

Grandov Z. & Stankov B. & Đokić M. (2015). Istraživanje zadovoljstva potrošača uslugama Delhaize grupe u Srbiji. EMC Review, 5(2), 168–193.

Hammer M. & Champy J. (1993). Reengineering the Corporation —A Manifesto for Business Revolution. Harper Business.

Janićijević, N. (2018). Upravljanje organizacionim promenama. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog falulteta u Beogradu.

Kisić S. & Perović-Jovanović M. (2011). Ekonomika preduzeća, principi i primena. Beogradska poslovna skola - Visoka škola strukovnih studija, Beograd.

Levi-Jakšić, M., & Komazec, G. (2008). Menadžment operacija. Megatrend Univerzitet Beograd.

Mankiw, G. (2004). Principles of economics. Harcourt College Publishers.

Mašić B. (2001). Strategijski menadžment. Univerzitet BK.

Paunović B. (2021). Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Rakita, B. & Mitić, S. (2017). Međunarodni marketing. Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Robbins S. & Coulter M. (2004). Menadžment. Data status.

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Cvetković, K., & Jovović, M. (2021). Reflection of improvement of business processes on business success of the company. BizInfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 12(2), 183–195. https://doi.org/10.5937/bizinfo2102183C

Most read articles by the same author(s)